Klachtenprocedure VKPS Studiebegeleiding

 

Bij VKPS Studiebegeleiding onderzoeken, begeleiden en behandelen we jouw kind met de grootst mogelijke zorg. Toch kan het voorkomen dat je het als ouder niet eens bent met een beslissing of met onze werkwijze. Heb je een klacht? Laat het ons weten, dan doen we er alles aan om dit op te lossen.

Stap 1 - Klacht bespreekbaar maken
Bespreek jouw klacht in eerste instantie met je vaste contactpersoon bij VKPS Studiebegeleiding. Zorgvuldige communicatie en vertrouwen in goede bedoelingen zijn daarbij essentieel. In de meeste gevallen is een gesprek tussen de betrokken partijen al voldoende om de klacht te verhelpen.

Stap 2 - Gesprek met directie
Komen jullie er gezien de aard van de klacht samen niet uit of is de afhandeling niet naar tevredenheid? De directie van VKPS Studiebegeleiding neemt de klacht dan in behandeling. Eventueel volgt een tweede gesprek tussen de directie, jou en/of je kind.

Stap 3 - Schriftelijke klacht indienen
Biedt het gesprek met de directie geen oplossing, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie of het bevoegd gezag. De commissie onderzoekt jouw klacht en adviseert VKPS Studiebegeleiding over de gegrondheid van de klacht, plus de maatregelen en besluiten.

Het klachtenformulier kunt u opvragen bij onze receptie, tel.nr.: 0485-520054

 

blok

 
 

Contact

't Leucker 21
5831 DB Boxmeer

Tel. 0485 52 00 54

Contactformulier

 
 

Van Kuijk Personal Support

 

© VKPS Van Kuijk Personal Support