Onderzoek naar dyscalculie

Heeft je kind problemen met rekenen? Is er wellicht sprake van dyscalculie?
Om hierop antwoord te krijgen verzorgt VKPS in opdracht een volledig dyscalculieonderzoek. Tijdens dit onderzoek brengen we in beeld hoe je zoon of dochter het rekenen aanpakt en waar hij of zij tegenaan loopt. Daarnaast bekijken we welke intensieve begeleiding via school heeft plaatsgevonden. Betreft het een achterstand of niet? En hoelang doet het rekenprobleem zich al voor?

Dyscalculieverklaring via VKPS

VKPS verzorgt volledig dyscalculieonderzoek voor leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ook de eventuele dyscalculieverklaring is inbegrepen. In overleg met de huidige school kan er worden nagegaan welke hulpmiddelen en faciliteiten zij je zoon of dochter aansluitend kunnen bieden.

Onze orthopedagoog voert samen met een gezondheidszorgpsycholoog het onderzoek uit. Hiervoor vragen we je zoon of dochter twee ochtenden naar VKPS te komen.

 

 

blok

 

 

facebookbutton   logo linkedin  

 

Contact

't Leucker 21
5831 DB Boxmeer

Tel. 0485 52 00 54

Contactformulier

 
 

Van Kuijk Personal Support

 

© VKPS Van Kuijk Personal Support