Dyslexie Screening

Wanneer je zoon of dochter moeite heeft met lezen en spellen maar het niet duidelijk is of een uitgebreid onderzoek wenselijk is, kan VKPS eerst een dyslexiescreening uitvoeren. Door deze screening wordt een globaal beeld van het huidige lees- en spellingniveau verkregen en nagegaan of een aanvullend dyslexieonderzoek bij je zoon of dochter kan worden geadviseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

blok

 

 

facebookbutton   logo linkedin  

 

Contact

't Leucker 21
5831 DB Boxmeer

Tel. 0485 52 00 54

Contactformulier

 
 

Van Kuijk Personal Support

 

© VKPS Van Kuijk Personal Support