PRIVACY BELEID

VAN KUIJK PERSONAL SUPPORT

Het privacy beleid is onderdeel van het kwaliteitsbeleid.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VKPS kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van VKPS, en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VKPS verstrekt. VKPS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • geboortedatum;
  • BSN
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • gegevens die staan vermeld in de ingestuurde documenten (school, cijfers etc.)
  • overige door u beschikbaar gestelde gegevens

 

WAAROM VKPS DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

VKPS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan VKPS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit jeugdzorg.

 

HOE LANG VKPS GEGEVENS BEWAART

VKPS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

VKPS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In geval van uitwisseling van gegevens is VKPS verplicht u hiervan op de hoogte te stellen en toestemming aan u te vragen middels een toestemmingsformulier. VKPS zal nooit gegevens delen zonder expliciete toestemming.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar receptie@vkpsmail.nl. VKPS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Een wijziging of intrekking van uw gegevens zal ook worden doorgegeven aan eventuele derden met wie uw informatie met uw toestemming is gedeeld.

 

BEVEILIGEN

VKPS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VKPS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Boxmeer, 03-03-2015
Update: 15-3-2018

blok

 
 

Contact

't Leucker 21
5831 DB Boxmeer

Tel. 0485 52 00 54

Contactformulier

 
 

Van Kuijk Personal Support

 

© VKPS Van Kuijk Personal Support