Lenteschool en Zomerschool

Een of twee weken intensief studeren om toch nog over te gaan, dat is de VKPS Lente- en Zomerschool. We begeleiden leerlingen die er slecht voor staan met de vakken waar zij moeite mee hebben.

In het kort is het concept van de lenteschool en zomerschool als volgt: “een korte, maar intensieve periode in de vakantie om opgelopen achterstanden weg te werken. De bezetting bestaat daarbij uit andere docenten dan de eigen docenten van de leerling. Door de inzet van externe docenten heeft de leerling de kans om zonder eerdere ‘reputatie’ met een schone lei te kunnen beginnen” (De Bont & Amsing, 2013, p. 5).

Hoe ziet de zomerschool door VKPS eruit:
Organisatie
Het besluit van de school om een leerling in de gelegenheid te stellen om deel te
nemen aan de Lenteschool of Zomer- wordt met de ouders en de leerling besproken. VKPS verzorgt de coördinatie van de Lente- of Zomerschool en de professionele begeleiding en coaching van de leerlingen. Per leerling maken we in overleg met de school een programma en bijbehorende planning.
Begeleiding
De Lente- en Zomerschool wordt begeleid door de projectcoördinator van VKPS waar u altijd direct contact mee op kunt nemen. Daarnaast is er één inhoudelijke vakdocent per 6 leerlingen.
Er wordt gedurende 3 uren per dag gewerkt aan één vak.
Toetsing
Een groot deel van de scholen kiest ervoor de Lente- of Zomerschool af te sluiten met een toets. We nemen deze af op de laatste dag van de Lente- of Zomerschool.
Afsluiting en terugkoppeling Lenteschool en Zomerschool
Daarna is er voor de geslaagden de feestelijke afsluiting waarbij een certificaat wordt uitgereikt. Terugkoppeling van de bevindingen van onze vakdocenten naar school en evaluatie met alle betrokkenen zijn vaste onderdelen van het programma.

Uw school zorgt voor:
Selectie van leerlingen
De school bepaalt welke leerlingen mee mogen doen aan de Lente- of Zomerschool. De vakdocenten van school geven per leerling aan waarom school is overgegaan tot aanmelding om zo begeleiding op maat vorm te kunnen geven.

Aanleveren lesstof en eindtoets
Docenten leveren de stof aan waar de leerlingen gedurende de Lente- of Zomerschool mee aan de slag gaan. Verder levert de school de eindtoets aan die leerlingen maken ter afronding van de Lente- of Zomerschool.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd terecht bij Jacqueline van Kuijk, zij helpt u graag verder.
T: 06 17375715
E: jacqueline.vankuijk@vkpsmail.nl

 

blok

 

 

facebookbutton   logo linkedin  

 

Contact

't Leucker 21
5831 DB Boxmeer

Tel. 0485 52 00 54

Contactformulier

 
 

Van Kuijk Personal Support

 

© VKPS Van Kuijk Personal Support