Algemene ondersteuningsprogramma’s onderwijs

Scholen en instellingen uit basisonderwijs,  speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie hebben soms extra ondersteuning nodig bij het wegwerken van leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging van hun leerlingen/studenten.
Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

VKPS heeft ruim ervaring in het activeren van thuiszitters en biedt op maat gemaakte programma’s voor leerlingen die, tijdelijk, geen onderwijs kunnen volgen.

Achterstand door Coronacrisis
Door meer dan 12,5 jaar ervaring met het maken van programma’s op maat is VKPS een geschikte partner om samen met scholen  eventuele achterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis weg te werken.

Naar aanleiding van de Coronacrisis heeft de overheid aangekondigd dat er drie tijdsvakken komen waarin scholen de gelegenheid krijgen om extra ondersteuning te bieden aan de leerlingen die dat nodig hebben. VKPS heeft passende en op maat gemaakte oplossingen voor iedere fase:
Fase 1:  juli 2020 tot en met 31 december 2020
Fase 2: oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021
Fase 3: najaar 2020

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd terecht bij Jacqueline van Kuijk, zij helpt u graag verder.
T: 06 17375715
E: jacqueline.vankuijk@vkpsmail.nl

 

blok

 

 

facebookbutton   logo linkedin

 

Contact

't Leucker 21
5831 DB Boxmeer
0485-520054

Contactformulier

 
 

Van Kuijk Personal Support

 

© VKPS Van Kuijk Personal Support |  i.s.m. Tetranet Webdesign Boxmeer